"Envisioning Sustainable Social Work: Empowering Communities and Individuals" November 3-4 , Bucharest, 2016
The conference theme, Envisioning Sustainable Social Work: Empowering Communities and Individuals, seeks to bring together educators, researchers, practitioners, and students from all areas of social science, who can envision a holistic approach to sustainability and its relevance to social work, social welfare and social policy. This holistic approach refers to extending the meaning and scope of sustainability so as to encompass the social, economic, political and environmental contextual factors which shape people’s lives today and impact the lives of future generations. It is an approach in which the person-in-the-environment paradigm, which has originally underpinned the founding of the social work profession, and continues being the overarching conceptual framework in social work, is restored to its full potential.

Implicând studenţi şi profesori în activităţi de colaborare educaţionale, clinice şi de cercetare, misiunea programului de Master în Consiliere în Asistenţa Socială este aceea de a pregăti profesionişti cu înaltă calificare în consilierea persoanelor, grupurilor şi comunităţilor afectate de probleme sociale, care să aibă cunoştinţe, deprinderi şi motivația de a iniția şi dezvolta servicii de consiliere cu rol în îmbunătățirea calității vieţii indivizilor, familiilor şi comunităţilor.


În prezent, există o reorientare structurală şi funcţională a asistenţei sociale de la furnizarea prestaţiilor financiare ca principală formă de sprijin, la servicii sociale adresate indivizilor şi familiilor aflate în situaţii de risc. Serviciile sociale au ca scop atât prevenirea instalării unor procese sociale patologice (abandonul şi neglijarea copiilor, abuzul și violenţa domestică, consumul de droguri, delincvenţa,  abandonul şcolar,  inadaptarea la stresul produs de bolile cronice, HIV/SIDA, deficiențe fizice sau psihice etc.), cât şi furnizarea, prin consiliere, de suport persoanelor care nu pot depăşi, prin forţe proprii, situaţiile de dificultate în care se află.
"Our background and circumstances may have influenced who we are, but we are responsible for who we become."